Bieżąca strona nie istnieje w języku docelowym.

Czy chcesz zmienić język i przejść do strony głównej, czy chcesz pozostać na bieżącej stronie?

Change Language
24 godziny słońca

ODNAWIALNE, PONIEWAŻ...

Odnawialne źródła energii w niczym nie ustępują paliwom kopalnym. Przeciwnie, oprócz walorów ekologicznych, oferują także szereg innych korzyści. Wzięliśmy pod lupę trzy niezaprzeczalne argumenty przemawiające za odnawialnymi źródłami energii i zaskakujące fakty z nimi związane:

... MIEJSCA PRACY

Jak wynika z raportu rocznego agencji IRENA z 2019 r. „Odnawialne źródła energii imiejsca pracy” w sektorze energii odnawialnych w 2018 r. zarabiały na życie prawie 9 mln ludzi na świecie. Do tego dochodzi jeszcze około 2 mln ludzi zatrudnionych w dużych elektrowniach wodnych.

Łącznie zatem jest 11 mln pracowników, którzy poprzez swoją pracę zawodową mają wkład w realizowanie idei 24 godzin słońca. Albo mówiąc obrazowo: ich liczba to wszyscy mieszkańcy Danii i Irlandii razem wzięci. Te liczby robią wrażenie, prawda?

W 2018 r. wzrost liczby miejsc pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii był wielokrotnie szybszy niż w innych sektorach energetyki. Prognozy na następne lata także są bardzo obiecujące.

... CENA

Czy wiesz, że korzystając z odnawialnych źródeł energii nie tylko chronisz środowisko, ale możesz także zaoszczędzić sporo pieniędzy?

Według raportueuropejskiej platformy na rzecz technologii i innowacyjności w sektorze fotowoltaikiETIP PV energia słoneczna stała się jedną z najtańszych form energii. Czym jest to spowodowane? Od 2009 r. ceny paneli fotowoltaicznych spadły o 80 procent.

Obecne prognozy przewidują, że do 2020 r. nie tylko ceny instalacji PV będą spadały, ale także cena energii słonecznej będzie stale utrzymywała się poniżej optymalnych kosztów energii pozyskiwanej z paliw kopalnych.

Również w wielu krajach pozaeuropejskich, jak Indie, Chiny, Nigeria i Meksyk, obserwuje się wzrost zainteresowania ideą „24 godziny słońca”. Na przykład w Indiach energia słoneczna już jest tańsza niż prąd z sieci elektrycznej.

Mimo mniejszej liczby godzin słonecznych także w Niemczech energia solarna stała się już bardzo opłacalna. Wielu ekspertów przewiduje, że cena prądu z dużych instalacji PV wyniesie w 2020 r. 0,06 EUR za kWh.

... JAKOŚĆ ŻYCIA

Faktem jest, że elektryczność znacząco podnosi jakość życia i ludzie w Europie nie wyobrażają sobie nawet, jak mogliby się bez niego obyć. Faktem jest jednak także to, że nadal wielu ludzi nie ma dostępu do publicznej sieci energetycznej — w sumie jest ich prawie 850 milionów.

Sieć energetyczna nie dociera zwłaszcza do rzadko zaludnionych regionów, przykładowo w Afryce, Indiach czy Chinach. Tam wielu mieszkańców jest zdanych na paliwa kopalne, jak benzyna czy olej napędowy. 

Paliwa kopalne są szkodliwe dla środowiska i zdrowia. Zgodnie z aktualnymraportem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)…

  • 9 na 10 ludzi na świecie wdycha powietrze, w którym jest zbyt wysokie stężenie szkodliwych substancji.
  • około 7 mln ludzi rocznie umiera na choroby wywołane zanieczyszczeniem powietrza. (Dla porównania: Hongkong ma 7,5 mln mieszkańców)

Stosowanie paliw kopalnych powoduje szkodliwe emisje, które m.in. wzmagają efekt cieplarniany. Przejście na odnawialne źródła energii przynosi ewidentne korzyści zdrowotne i może uratować wiele istnień ludzkich.